Dołącz do konferencji

Hotel ****Ilonn, ul. Szarych Szeregów 16, 60-462 Poznań

O Konferencji

Misja – Pracownik to wyjątkowa Konferencja w trakcie której bazując na doświadczeniu Polskich i Czeskich firm dowiesz w jaki sposób sprawdzona na całym świecie metoda Training Within Industry wspiera rozwój firm w zakresie:

 • Skutecznego wdrożenia pracownika do pracy
 • Podnoszenia kompetencji przełożonych
 • Nawiązywania dobrych relacji z pracownikami
 • Doskonalenia procesów i podnoszenia ich efektywności.

Bazować będziemy nie tylko na doświadczeniu Polskich firm, ale i Czeskiego rynku pracy, który ma obecnie najniższą stopę bezrobocia w całej Unii Europejskiej.

W trakcie Konferencji

Poznasz sprawdzone metody wspierające rozwój pracowników i organizacji

Nauczysz się jak skutecznie rozwijać swoich liderów

Nawiążesz nowe kontakty i wymienisz się doświadczeniami z profesjonalistami

Co zyskasz?

Dzięki udziałowi w wydarzeniu:

 • Poznasz metodę TWI która pozwala skutecznie rozwijać pracowników w organizacji,
 • Zobaczysz jak skutecznie instruować nowych pracowników i obniżyć rotację w pierwszych 3 miesiącach pracy,
 • Dowiesz się w jaki sposób Czeskie firmy radzą sobie z problemami na rynku pracy,
 • Wymienisz się doświadczeniami z profesjonalistami – praktykami,
 • Nawiążesz nowe kontakty biznesowe.

Training Within Industry

Od ponad 70 lat skutecznie wdrażana na całym świecie metoda rozwoju umiejętności przełożonych.

Wyniki wdrożenia programu TWI z 600 firm:

 • 86% firm zwiększyło wydajność o co najmniej 25%,
 • 100% firm skróciło czas szkolenia nowych pracowników o 25% lub więcej,
 • 88% firm zredukowało pracochłonność na produkt o 25% lub więcej,
 • 55% firm zredukowało braki o ponad 25%,
 • 100% firm zredukowało reklamacje o ponad 25%.
 • dowiedz się więcej o metodzie TWI: www.twi-polska.pl

TWI zajmuje się obszarem umiejętności przełożonych w 3 głównych modułach:

PROGRAM

PRELEKCJE PRAKTYKÓW
8:30 - 9:00 Rejestracja i poranna kawa
9:00 - 9:10 Otwarcie konferencji
9:10 - 9:30 Wyzwania pracodawców XXI wieku Jakub Marczak Perfectus Group sp. z o.o.
9:30 - 10:10 *[EN] Labour Market Challenges and Their Solutions - Experience from the Czech Republic Jitka Tejnorova TWI Institute Central Europe
10:10 - 10:50 Fast Pace Improvement - Zastosowanie TWI w celu poprawy tempa wdrożenia i utrzymania programu Lean Patrycja Barczewska Gemalto sp. z o.o.
10:50 - 11:20 PRZERWA KAWOWA
11:20 – 12:00 [EN] Transformation from Changing to Learning Organization – Hartmann-Rico case study Tomáš Otradovský DMC Management Consulting s.r.o.
12:00 – 12:40 [EN] Training Within Industry (TWI) - Giving People Skills to Succeed Jitka Tejnorova TWI Institute Central Europe
12:40 – 13:40 LUNCH

*[EN] – prelekcje oznaczone tym symbolem oznaczają, że będą wygłaszane w języku angielskim bez tłumaczenia.

WARSZTATY PRAKTYCZNE (DO WYBORU)
13:40 – 16:00 TWI Job Instruction Skuteczne instruowanie pracownika Bożena Zaczek Krzysztof Firlik TWI Institute Poland
*[EN] TWI Job Methods Improving the way jobs are done for continual improvement. Tomáš Otradovský DMC Management Consulting
[EN] TWI Job Relations Building positive employee relations, increasing cooperation and motivation, and effectively resolving conflict. Jitka Tejnorova TWI Institute Central Europe
TWI Kata - Skuteczny rozwój pracowników Patrycja Barczewska Gemalto sp. z o.o.
16:00 – 17:30 Platforma wymiany doświadczeń - Networking Integration

*[EN] – szkolenia oznaczone tym symbolem oznaczają, że będą wygłaszane w języku angielskim bez tłumaczenia.

Pobierz program, harmonogram oraz ważne informacje.

POBIERZ PDF

Kup bilet

Wybierz pakiet dla siebie

Bilet pojedynczy
bilet zawiera:
Uczestnictwo w całym dniu
dla 1 osób
Materiały Konferencyjne
Certyfikat udziału w wydarzeniu
Przerwy kawowe + Lunch
Networking Integration
690 zł: do 31.10.2018
800 zł: 01.11 - 16.11.2018
950 zł: 17.11 - 26.11.2018
800zł netto
KUP BILET
Bilet grupowy - 3os.
bilet zawiera:
Uczestnictwo w całym dniu
dla 3 osób
Materiały Konferencyjne
Certyfikat udziału w wydarzeniu
Przerwy kawowe + Lunch
Networking Integration
1700 zł: do 31.10.2018
2000 zł: 01.11 - 16.11.2018
2500 zł: 17.11 - 26.11.2018
2000zł netto
KUP BILET

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Perfectus Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na powyżej wskazany adres lub drogą e-mailową pod adresem kontakt@perfectusgroup.pl
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Perfectus polegają na oferowaniu klientom szkoleń i doradztwa z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Perfectus,.
4. Perfectus przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon;
5. Perfectus nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
6. Perfectus nie udostępnia Pani/Pana danych podmiotom trzecim.
7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie 8. są udostępniane, ani powierzane stronom trzecim spoza EOG.
8. Perfectus będzie przetwarzał Pani/Pana dane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Perfectus, nie dłużej jednak niż przez 15 lat.
9. Perfectus informuje, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych, przysługuje Państwu uprawnienie do żądania:
a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
e) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
f) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
z w/w uprawnień można skorzystać kontaktując się z Perfectus.
10. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Perfectus w związku z realizacją Konferencji Misja Pracownik.
11. Perfectus nie podejmuje zautomatyzowanych działań w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
12. Perfectus podejmuje wszelkie działania niezbędne do zapewnienia fizycznych, technicznych i organizacyjnych warunków niezbędnych do zapewnienia ochrony Pani/Pana danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
13. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania wskazanymi powyżej.

MIEJSCE

Ilonn Hotel to inspirująca przestrzeń dla biznesu.

Ilonn Hotel w Poznaniu

****Ilonn Hotel
Szarych Szeregów 16
60-462 Poznań

Więcej Informacji

Prelegenci

Poznaj ekspertów, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w trakcie wydarzenia:

JITKA TEJNOROVÁ
plus

JITKA TEJNOROVÁ

TWI Institute Central Europe

PATRYCJA BARCZEWSKA
plus

PATRYCJA BARCZEWSKA

Gemalto sp. z o.o.

BOŻENA ZACZEK
plus

BOŻENA ZACZEK

TWI Institute Czech Republic

TOMÁŠ OTRADOVSKÝ
plus

TOMÁŠ OTRADOVSKÝ

DMC Management Consulting

JAKUB MARCZAK
plus

JAKUB MARCZAK

Perfectus Group sp. z o.o.

KRZYSZTOF FIRLIK
plus

KRZYSZTOF FIRLIK

TWI Institute Poland

Partnerzy i Patroni

Kontakt
Copyright 2018 Perfectus Group. All rights reserved